UPDATE  PROJECT CENTRUM-NOORD/OKT.2020

 Op 9 september j.l. is de uiteindelijke versie van het advies “project Centrum-Noord” aan wethouder van Asten aangeboden. In dit advies zijn alle opmerkingen/bezwaren van Kortenbos opgenomen zoals wij dat wilden. Dat was een van de voorwaarden, die wij hadden gesteld om met medeondertekening akkoord te gaan.
Op 8 oktober j.l. hebben een aantal bewonersorganisaties en BIZ’s (Bedrijven Investeringszones ofwel ondernemersorganisaties) ten westen van de omstreden “halve knip” bij het Scheveningse Veer een mail gestuurd aan het College van B&W en de Raadscommissie Leefomgeving. De Wijkorganisatie Kortenbos is een van de ondertekenaars. De essentie van de mail is dat de organisaties zich grote zorgen maken over vooral deze maatregel, maar toch besloten hebben hun oordeel uit te stellen tot na de evaluatie van de proef er mee. Wij stemden hier mee in omdat we vinden de belangen van Kortenbos het beste te kunnen behartigen door in het project te blijven. Dit standpunt werd ook door de meerderheid van de op de informatiebijeenkomst van 23 juli aanwezige Kortenbossers onderschreven.
De complete tekst van de mail aan de gemeente vindt u apart op deze site, evenals het in de mail genoemde memorandum van Kortenbos. Dit memorandum komt in grote lijnen overeen met het Wijknieuws online artikel op de voorpagina van de Kortenboskrant van sept./okt.

 

Voor vragen en opmerking kunt u een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ben Schotel.
16 oktober 2020

Kwaliteitsverbetering Centrum Noord1

In een tweetal reacties op onze oproep commentaar te leveren op het concept-maatregelenpakket voor het project Centrum-Noord, werd ons een te negatieve opstelling verweten. In zekere zin hebben die indieners gelijk: wij vinden het plan inderdaad slecht. We zullen uitleggen waarom.
Hiervoor moeten we terug gaan naar de eerste van een reeks projecten die alle beoogden binnen een beperkt gebied de verkeerssituatie te verbeteren, maar resulteerden in verplaatsing van het probleem naar omliggende gebieden, omdat maatregelen ontbreken om het autoverkeer in heel Den Haag terug te dringen, met name het forensenverkeer, dat Den Haag vooral vanaf de A44 en de Utrechtse Baan binnenkomt.

 

Foto update met tekst maatregelen

STAND VAN ZAKEN PROJECT CENTRUM-NOORD.

We hebben inmiddels al flink wat reacties gekregen op het project Centrum- Noord. Op een enkele reactie na (6 juli 2020) ondersteunen ze onze afwijzing van het instellen van eenrichtingsverkeer bij het Scheveningse Veer. Velen van de indieners komen ook met goede argumenten en soms zelfs met alternatieven.Wij zijn daar erg blij mee.

Maar we willen nog veel meer reacties, want we willen de gemeente laten zien dat heel Kortenbos tegen deze maatregel is.

Daarom Kortenbossers: laat massaal van je horen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en “zegt het voort, zegt het voort”!

Tijdens de laatste (video)vergadering van de werkgroep heeft deze uiteindelijk, en tot onze grote tevredenheid, ingestemd met de wens van vrijwel alle partijen aan “onze” kant van het gebied om de aanbieding van het advies aan de wethouder tot september uit te stellen om voldoende tijd te hebben onze achterban te raadplegen.

Dat betekent dat wij voordien ons commentaar moeten hebben ingediend. Dat commentaar zal absoluut een afwijzing van de eenrichtings- verkeermaatregel bevatten. Het wordt op de website geplaatst alvorens te worden ingediend.

En daar moeten we meteen het volgende over zeggen: er bestaat een gerede kans dat deze maatregel toch in het pakket terecht komt. Het bestuur van de wijkorganisatie is van mening dat Kortenbos dan uit het project moet stappen en haar belangen langs andere wegen bij de gemeente verdedigen. Wij hopen daarin niet alleen te staan, maar dit dan samen kunnen doen met andere partijen in dezelfde situatie.

Wij vinden het belangrijk  een fysieke mogelijkheid tot vraag-en antwoord te hebben; in verschillende van de ontvangen reacties wordt daar ook om gevraagd. Wij willen dan ook, zo mogelijk nog in juli, een wijkberaad organiseren (of meer dan een, als de geldende coronamaatregelen dat nodig maken). Wij zullen op korte termijn daar voorstellen voor doen.

De tekst is ook als pdf downloadbaar hier op de site

-

Foto met tekst maatregelen


Er liggen plannen klaar voor een bijzonder pakket maatregelen aangaande de kwaliteitsverbetering van de routes naar Centrum Noord. Ook de Wijkorganisatie Kortenbos spreekt mee  bij de opstelling van een concept(!)-advies. Vanaf 29 juni 2020 stellen wij op onze website de informatie daarover beschikbaar. Via andere media kunt u ook direct doorklikken naar deze informatie. En natuurlijk kunt u ons NU al mailen over dit onderwerp op emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bekijk:

Memorandum van Kortenbos

De complete tekst van de mail aan de gemeente

Overzicht beoogde uitvalsroutes Centrum-noord

download PDF: ENIGE TOELICHTING BIJ HET PROJECT CENTRUM-NOORD

UPDATED Datums voor twee wijkberaden bekend

Centrum Noord projectupdate 4 juli 2020

Artikel wijknieuws Kortenbos 2020 nummer 3

Commentaar door voorzitter Peter Vlas

Commentaar door vice-voorzitter Ben Schotel

Afsluiting Hoefkade en Parallelweg: wat betekent dat voor Kortenbos?

Adviesrapport KvCN

Bijlage bij adviesrapport KvCN

Samenvatting maatregelen

Maatregelenkaart van het concept-advies

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ga direct naar :

Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

het youtube-kanaal van de gemeente Den Haag

pagina 5 van deze stadskrant

Den Haag leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar houden

 

Overige documentatie (niet uitputtende opsomming)

Hoofdlijnenbrief Mobiliteitstransitie

Structureel verkeersinfarct?

Convenant Stedelijke Distributie

Procesvoorstel en kaders voor kwaliteitsverbetering Centrum Noord

Handboek Openbare Ruimte

 

Wijk- en bewoners-initiatieven

Afgelopen: Uitnodiging Buurtterras Westeinde autoluw (vooraf aanmelden verplicht)

 

Deelnemers werkgroep kwaliteitsverbetering Centrum-Noord zijn:

Stichting Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark, Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier De Groene Eland, Ondernemersorganisatie Bankastraat/AWOC, BIZ Zeeheldenkwartier, Vereniging Bewonersorganisatie Buurtschap Centrum 2005, BIZ Buurtschap Centrum 2005, Stichting Wijkorganisatie Kortenbos, BIZ Hofkwartier, Bewonersvereniging Hofkwartier, Ondernemersvereniging Willemspark, BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde, Bewonersorganisatie Duinoord, Stichting Wijkoverleg Zorgvliet, Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF), Stichting Binnenstad, Algemene Vereniging voor  Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN), Brandweer, Fietsersbond, Gemeente Den Haag, HTM, Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, Politie, Reizigersvereniging Rover, Vereniging Vrienden van Den Haag en Stichting Voorall

lijn 16 web klaarIn verband met de aanpassingen aan het tracé van lijn 16 moeten er de nodige aanpassingen gedaan worden tussen de Waldeck Pyrmontkade en het Kerkplein.

De gemeente nodigt je uit voor een DIGITALE INFORMATIEBIJEENKOMST OP 16 juli a.s.

De details hebben we, om misverstanden te voorkomen, hier als pdf-bestand downloadbaar gemaakt

 

Ook het AD publiceerde hierover, 2 jaar geleden.
Kijk daarvoor op: Zoutmanstraat en verbreding lijn 16