Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Wijkberaad Westeinde-Kortenbos werd in de zomer van 1989 de fototentoonstelling "Kortenbos gisteren, vandaag en morgen" georganiseerd in Wijk- en Dienstencentrum De Kronkel aan het Westeinde. Zoals bij iedere fototentoonstelling over Kortenbos was de belangstelling groot, ook van oud-wijkbewoners. Een jaar later werd het initiatief genomen om de grote hoeveelheid foto's in de wijkwinkel te ordenen en te beschrijven. De aanzet tot de verzameling werd gegeven door de heer J.Ph. Bronkhorst, die in het najaar van 1978 maar liefst 88 waardevolle foto's van Kortenbos uit de periode 1966-1978 aan het Wijkberaad schonk. Door de jaren heen is de verzameling gegroeid tot ruim 1000 foto's. Tijdens het sorteren ontstond het idee om een fotoboek samen te stellen dat in grote lijnen gebaseerd was op de tentoonstelling van 1989 en waarin alle straten van Kortenbos aan bod zouden komen. Dit boek is hiervan het resultaat.In Kortenbos is de afgelopen jaren veel veranderd. De foto's maken dat duidelijk zichtbaar. Er is bijna geen straat waar niet gesloopt of gebouwd is. De nieuwe bewoners willen weten hoe het vroeger was, andere wijkbewoners herkennen hun huis op een van de foto's of de straat waar ze als kind hebben gespeeld. Dit fotoboek laat Kortenbos zien voor en na de stadsvernieuwing. Kort voor de Tweede Wereldoorlog kwam die vernieuwing aarzelend op gang, om in de oorlog geheel stil te komen liggen en pas aan het eind van de jaren zestig met een zekere voortvarendheid weer te worden opgepakt. Dat alles betekende dat huizen en vertrouwde straatbeelden geheel of gedeeltelijk verdwenen. Met alle onzekerheid en ongemak voor de bewoners. Er kwamen nieuwe huizen met nieuwe bewoners en voor menigeen was de buurt niet meer wat 'ie geweest was. De foto's houden de oude herinnering levendig. Ze laten ook zien hoeveel er in betrekkelijk korte tijd veranderd is.

 

Dit boek is tijdens de aanwezigheid van Jeanine Fall in de Wijkwinkel verkrijgbaar