Van dit boek is nog geen korte beschrijving beschikbaar.

 

Dit boek is tijdens de aanwezigheid van Jeanine Fall in de Wijkwinkel verkrijgbaar

In februari 2011 was het 150 jaar geleden dat de Broeders van Maastricht naar Den Haag kwamen om onderwijs te geven op de scholen van de Vincentiusvereniging, onder meer in een armenschool die onder de naam Carolusschool nog steeds bestaat op Westeinde 103-107. Vanaf 1861 hebben meer dan 700 broeders vanuit het Stadsklooster veel gedaan voor de ontwikkeling van het onderwijs en de religieuze, sociale en culturele opvoeding van de jongens die in de scholen van de Vincentiusvereniging hun opleiding kregen.
 
Dit jubileum mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Tijdens de 'Wereldreis door eigen stad' op 20 maart 2011 werd in het Stadsklooster een tentoonstelling geopend over de geschiedenis van 150 jaar Broeders van Maastricht en de Vincentiusscholen in Den Haag, in samenwerking met het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam.
 
Maar er is meer dan alleen de Broeders van Maastricht dat Kortenbos met het katholicisme verbindt. Al sinds de vijftiende eeuw speelt het een belangrijke rol in deze wijk. Hoewel lang niet alles bewaard is gebleven, is er toch nog veel dat hier aan herinnert, niet alleen in veel details op en aan gebouwen in de wijk, maar ook in straatnamen, zoals bijvoorbeeld het Agnietenpad en de Pastoorswarande.
 
Al deze zaken tezamen hebben Marry Remery er toe gebracht om samen met Gerard Langerak en de Wijkorganisatie Kortenbos een wandeling samen te stellen langs diverse historische gebouwen en plaatsen in en om het Westeinde, die zijn ontstaan op initiatief van katholieke organisaties of er mee te maken hebben gehad.
 
De verhalen die tijdens de wandeling werden verteld zijn opgetekend in dit rijk geïllustreerde en informatieve boekje. Hiermee is alweer een interessant deel van de geschiedenis van deze wijk vastgelegd. U kunt deze geschiedenis al lezend tot u nemen, maar het is ook de moeite waard om de tocht langs de in het boekje genoemde plaatsen te ondernemen. Het bevat ongetwijfeld nieuwe informatie, waardoor u, al lopend door de wijk, weer anders naar sommige dingen kijkt.
 
Dit boek is tijdens de aanwezigheid van Jeanine Fall in de Wijkwinkel verkrijgbaar

 

In het najaar van 2004 werd het plan opgevat om een publicatie te verzorgen met betrekking tot het 'industrieel' verleden van Kortenbos. Bij de beschrijving daarvan hebben de auteurs zich gericht op oude, maar ook op nog bestaande ambachten. In verschillende publicaties over Den Haag is het industrieel verleden van de stad beschreven. Meestal wordt daarin aandacht besteed aan bekende, vaak grotere industrieën. Minder bekend is de (hand)nijverheid die gedurende langere of kortere tijd haar stempel heeft gedrukt op een bepaalde stadswijk, zoals ook in Kortenbos.

Zo schrijft Quirinus van der Meer in zijn boekje: Het was niet alleen een arme maar ook een zeer levendige en boeiende buurt waarvan het leek alsof alles zich op straat afspeelde. 's Zomers stonden van fabriekjes, werkplaatsen en bedrijven de deuren open. Behalve de grote brouwerij en limonadefabriek waren er twee broodfabrieken, een koffiebranderij, een rijtuighouderij, smederijen, een mosterdmakerij en grutterij, de grote parkeergarage, bakfietsverhuurders, houthandelaren, brandstoffenbedrijven ofwel kolenboeren, aardappelpakhuizen, een koninklijke verhuizer, drankenhandelaren, veel cafés, meubelmakers, brood- en banketbakkerijen, installatiebedrijven, een grammofoonwinkel, timmerbazen, een stoelenmatter, een graveur, een bloemenwinkel, een wafelbakker, klokkenmakers, kruideniers, schoenmakers, huisschilders, behangers, kappers, schoorsteenvegers, kleermakerijen, garen- en bandwinkels, twee winkels voor herenhoeden en herenpetten, één van moeder Carmiggelt aan het Westeinde, één van Bik aan de Geest, snoepzaken, een poelier, boekbinders, melkhandelaren, slagerijen, een boterboer, kaasboeren, een eierhandelaar, tabakswinkels, groentezaken, waterstokerijen, uitdragerijen, een boekwinkel en ga zo maar door.
Zoals u ziet heeft de wijk Kortenbos in zijn geschiedenis veel vormen van nijverheid gekend. Ze zijn in de loop der jaren vrijwel alle verdwenen. De opzet was dit onderbelichte aspect in de wijkgeschiedenis te onderzoeken en de verkregen informatie neer te leggen in een, ook voor de historisch niet geschoolde bewoners aantrekkelijke publicatie. Daarvoor is uitgebreid literatuuronderzoek verricht en zijn vele bronnen, waaronder het Haagse gemeentearchief en verschillende bedrijfsarchieven, geraadpleegd. Ook zijn ondernemers, bewoners en zo mogelijk voormalige werknemers of de verwanten daarvan geinterviewd. Verschillende mensen waren ook bereid om materiaal zoals foto's en knipsels beschikbaar te stellen. Sommige sporen liepen dood, maar andere vertelden een boeiend verhaal.

U zult van dit boek genieten. Als u zich daarbij het volgende citaat van Quirinus van der Meer in gedachten haalt, moet dat zeker lukken: In de eerste helft van de twintigste eeuw rook het in de buurt vooral naar mout van de Zuid-Hollandsche Bierfabriek. In het Westeinde rook je koffie van branderij Kok. Bij de hoefsmid in het Kortenbosch de scherpe lucht van schroeiend eelt, verderop de vreemde geuren van lege flessen, lompen en oude metalen. Op de Noordwal veel paardevijgen, groente, fruit, aardappelen, turf, krulvuurmakers, hout en tenslotte ongebluste kalk bij smederij Visser. In de Breedstraat zure Duitse kuch van de militaire broodfabriek, melklucht, drukinkt en papier, rubber van de vulcaniseerinrichting. Bij Dopmeijer aan het Slijkeinde vislucht en zuur van augurken. Langs de vele, vele cafés bier- en jenevergeuren.

Dit boek is tijdens de aanwezigheid van Jeanine Fall in de Wijkwinkel verkrijgbaar

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Wijkberaad Westeinde-Kortenbos werd in de zomer van 1989 de fototentoonstelling "Kortenbos gisteren, vandaag en morgen" georganiseerd in Wijk- en Dienstencentrum De Kronkel aan het Westeinde. Zoals bij iedere fototentoonstelling over Kortenbos was de belangstelling groot, ook van oud-wijkbewoners. Een jaar later werd het initiatief genomen om de grote hoeveelheid foto's in de wijkwinkel te ordenen en te beschrijven. De aanzet tot de verzameling werd gegeven door de heer J.Ph. Bronkhorst, die in het najaar van 1978 maar liefst 88 waardevolle foto's van Kortenbos uit de periode 1966-1978 aan het Wijkberaad schonk. Door de jaren heen is de verzameling gegroeid tot ruim 1000 foto's. Tijdens het sorteren ontstond het idee om een fotoboek samen te stellen dat in grote lijnen gebaseerd was op de tentoonstelling van 1989 en waarin alle straten van Kortenbos aan bod zouden komen. Dit boek is hiervan het resultaat.In Kortenbos is de afgelopen jaren veel veranderd. De foto's maken dat duidelijk zichtbaar. Er is bijna geen straat waar niet gesloopt of gebouwd is. De nieuwe bewoners willen weten hoe het vroeger was, andere wijkbewoners herkennen hun huis op een van de foto's of de straat waar ze als kind hebben gespeeld. Dit fotoboek laat Kortenbos zien voor en na de stadsvernieuwing. Kort voor de Tweede Wereldoorlog kwam die vernieuwing aarzelend op gang, om in de oorlog geheel stil te komen liggen en pas aan het eind van de jaren zestig met een zekere voortvarendheid weer te worden opgepakt. Dat alles betekende dat huizen en vertrouwde straatbeelden geheel of gedeeltelijk verdwenen. Met alle onzekerheid en ongemak voor de bewoners. Er kwamen nieuwe huizen met nieuwe bewoners en voor menigeen was de buurt niet meer wat 'ie geweest was. De foto's houden de oude herinnering levendig. Ze laten ook zien hoeveel er in betrekkelijk korte tijd veranderd is.

 

Dit boek is tijdens de aanwezigheid van Jeanine Fall in de Wijkwinkel verkrijgbaar