WP Header foto

Project Centrum-noord, status 8 juni

In de wijkkrant van maart/april hebben wij u op de hoogte gesteld van de situatie rond het verkeersplan Centrum-Noord. Hierbij de nieuwe ontwikkelingen:

Op 15 april j.l. heeft de gemeenteraad het voorstel van de werkgroep Centrum Noord met 31 tegen 11 stemmen aangenomen. Wel met een flink aantal amendementen, waarvan de belangrijkste waren:

1. voordelen in Centrum-Noord mogen niet leiden tot nadelen elders.

2. voor elke maatregel moet draagvlak zijn bij MKB Den Haag en VNO-NCW Den Haag.

3. bewoners en ondernemers Schilderswijk en Transvaal moeten gehoord worden.

4. de Waldeck Pyrmontkade moet ontlast worden

5. voor alle maatregelen moet er sterk gemonitord worden, ook voor de gevolgen voor de  rest van de stad. In het geval van negatieve gevolgen daar dient de uitvoering worden opgeschort of de maatregel zelfs geannuleerd.

Kortenbos, een bedrijvige wijk

th medium katholiek erfgoed

th kortenbos artistiek wijk

th medium in beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.