Stand van zaken verkeersplan

Stand van zaken verkeersplan Centrum-Noord.

Foto update met tekst maatregelen
Sinds ons artikel in de wijkkrant van april/mei van dit jaar is het voorstel van de werkgroep door de gemeenteraad goedgekeurd, wel met een flink aantal amendementen (voor details zie het artikel op de website d.d. 8 juni j.l.). Hiermee is het werk van de werkgroep gedaan en start een nieuwe fase: de uitvoering. Die uitvoering wordt begeleid en gemonitord door dezelfde groep mensen.